senioren 3 West

Senioren 3 West is Werkzaam in de Wijken het Zand, de Reit en het Wandelbos

Senioren 3 west is een netwerk organisatie van vrijwilligers die maandelijks bij elkaar komen om allerlei zaken te bespreken, van gedachten te wisselen en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk en de samenleving.

Doelstellingen Senioren 3 West:

  • Senioren 3 West komt op voor de belangen en behartigt de belangen van de ouderen in deze wijken
  • Senioern 3 West werkt zamen met en neemt deel aan andere organisaties om op te komen voor deze belangen, deze belange te verdedigen en de ouderen te vertegenwoordigen
  • Senioren 3 West wil invloed uitoefenen op zaken, die ouderen aangaan, ideeën inbrengen en informatie krijgen en geven
  • Senioren 3 West komt maandelijk bij elkaar om allerlei zaken te bespreken en van gedachten te wisselen en op de hoogte te blijven van alle actuele ontwikkelingen in de wijk en in de samenleving
  • Senioren 3 West nodigt regelmatig gastsprekers uit om onze kennis te vergroten over onderwerpen, die betrekking hebben op ouderen
  • Senioren 3 West is een netwerkorganisatie van vrijwilligers, die verbanden legt met andere organisaties, zowel op wijk-als op stadsniveau (K.B.O., Seniorenraad, Sociale Raad enz.)
  • Senioren 3 West geeft informatie aan ouderen door zich te profileren met PR-acties en duidelijkheid te geven over de rol en de plaats van Senioren 3 West binnen de wijk.
  • Senioren 3 West stelt de problematiek van de ouderen in de wijk aan de orde en geeft advies, gevraagd of ongevraagd aan anderen.
  • Senioren 3 West is gemotiveerd en gedreven om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de toekomst van de ouderen in de wijk.