Eén van de speerpunten van Wijkraad Tilburg 3 West is het betrekken van jongeren bij de wijk. De wijkraad investeert graag in ‘onze’ toekomst en werkt nauw samen met professionele en vrijwilligers organisaties die zich inzetten voor de belangen van onze jeugd:

  • R-Newt (ContourdeTwern) : Richt zich specifiek op de problematiek van jongeren en hun leefwereld. Kernwaarden :Talentontwikkeling, meedoen, perspectief bieden, veiligheid en het voorkomen van schooluitval.
  • Stichting jongeren aanboord : Richten zich primair op jongeren die het op maatschappelijk niveau goed doen maar wel behoefte hebben aan sociale activiteiten vanuit de buurt.
  • Brede school : Kinderen werken samen met wijkbewoners aan een groene omgeving in combinatie met natuureducatie op school.
  • Sportbedrijf Tilburg : Sportactiviteiten die jongeren stimuleren om te gaan sporten bij één van de sportverenigingen binnen onze wijk.

Alle inspanningen zullen moeten bijdragen aan een positief sociaal klimaat en aan de verbetering van de betrokkenheid/binding van jongeren binnen onze wijk. In het kader van de impulsaanpak is er bovendien veel aandacht voor opvoedingsondersteuning door een frontlijnteam (Gemeente Tilburg) in de wijk.

Kortom :  De jeugd telt mee, iedereen doet mee!