energiescan

De Vereniging van Eigenaren (VvE) Muiderslotstraat gaat voortvarend aan de slag met het verduurzamen van haarappartementengebouw. Alle 24 appartementen gaan naar energielabel A. Beheerder MVGM is kartrekker en de particuliere verhuurders hebben de eigenaar-bewoners ervan overtuigd om meer maatregelen te nemen dan alleen kozijn-en glasvervanging. De bewoners kunnen het project gemiddeld genomen woonlastenneutraal uitvoeren. De geplande oplevering is zomer 2020.

 

Met 7 maatregelen naar energielabel A

In 2007 heeft deze VvE het glas en de kozijnen aan de achterzijde van het gebouw vervangen en heeft daarna10 jaar gespaardvoor vervanging van glas en kozijnen aan de voorzijde.In 2017 is VvEMuiderslotstraatin het kader van de Innovatieve VNG VvE Aanpak Hart van Brabant benaderd om te onderzoeken welke andere maatregelen zouden kunnen worden toegevoegdzodat de VvE een grote sprong richting energieneutraliteit zou kunnen maken.Ze nemen nu maar liefst 7 maatregelen ter verduurzaming, te weten dakisolatie,spouwmuurisolatie, nieuwe aluminiumkozijnen mettriple glas, vloerisolatie, geïsoleerde voordeuren, kierdichting en 130 zonnepanelen voor collectiefverbruik.Resultaat zal zijn dat alle 24 woningen straks opschuiven naar energielabel A.

 

Geen extra woonlasten

De duurzaamheidsmaatregelen worden met behulp van de VvE lening en de ter beschikking staande subsidies uitgevoerd. De investering bedraagt gemiddeld € 18.000,-per woning. De VvE gaat voor de investering een VvE lening aan bij het NEF (Nationaal Energiebespaarfonds). De maandelijkse verhoging van de voorschotbijdrage per woningeigenaar valt weg tegen de energiebesparing en de opbrengst van de zonnepanelen. Dit betekent dat de bewoners het project hierdoor gemiddeld genomen woonlastenneutraal kunnen uitvoeren.

 

Uniek VvE-project

Uniek in dit projectis dat de particuliere verhuurderszich actief hebben ingespannen om de eigenaar-bewoners voor een veel grotere ambitie dan alleen kozijn+ glasvervanging mee te krijgen. Dat is zeer bijzonder binnenVvE’s en daarmee een landelijk unicum. Het is ook een mooie inspiratiebron voor andere VvE's in Tilburg om concreet toe te werken naar een stukje duurzame stad. Dit kan alleen bereikt worden door een hechte samenwerking tussen woningeigenaren, huurders, VvE beheerders, aanbieders en financiers; met ondersteuning door de gemeente in een faciliterende rol.