Op zaterdag 16 november vindt in studentenkerk Maranatha (Prof.Cobbenhagenlaan 19, Tilburg) weer een CobbenhagenAvond plaats. Vanwege de 210egeboortedag van de Tilburgse zalige Peerke Donders op 27 oktober 2019 zal dan de prachtige, eigentijdse documentaire Peerke Donders. Zijn leven, zijn brieven (2009) van Ellen van Kempenvertoond worden. De toegang is gratis.

20191116 Flyer Opmaak 1 page 001

 

 

CobbenhagenAvonden zijn door het studentenpastoraat   van TilburgUniversity, studentenparochie  Maranatha en de katholieke lekenbeweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academischewereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen. De  avonden beginnen doorgaans op zaterdagavond om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’gedeelte volgt er een borrelmet boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Bij de uitgang is er een collecte. Aan de Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Vooraankondiging: tijdens deCobbenhagenAvond  op vrijdag 13 december zal Julián Carrón, leider van de internationale katholieke lekenbeweging Gemeenschap en Bevrijding (CL), het door studentenpastor Michiel Peeters vertaalde Sporen trekken in de geschiedenis van de  wereld van L. Giussani presenteren. Depresentatiezal plaatsvindenin de Glazen Zaal van de LocHal in Tilburg. Voor deze avond  is  het noodzakelijk je van tevoren op te geven via deze link: http://13december.chaplain.nl

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl