Op zaterdag 21 september was de opening van de speeltuin in de Kobaltstraat. Een mooi initiatief van betrokken buurtbewoners die gebruik maakten van het bewonersbudget.
Dank aan Franka, Annette en de wijkraad !

kobalt