Via bijgevoegde link vindt u een overzicht van de activiteiten in de wijk voor onze senioren van de maanden januari tot en  met april 2019

Activiteitenoverzicht Januari tot en met April 2019

Heeft u de nieuwe wijkfolder al gelezen?
Via onderstaande link kunt u deze nu ook digitaal doorbladeren.

http://www.contourdetwern.nl/magazine.html?id=25456#page/1 

training laaggeletterdheid

Via bijgevoegde link kunt u de digitale nieuwsbrief lezen van de seniorenraad Tilburg


Nieuwsbrief Seniorenraad Tilburg Jaargang 2, Editie 5 (mei 2018)

Sociale Raad Tilburg zoekt drie nieuwe leden

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een schakel tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente Tilburg. De opdracht aan ons is het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Door het vertrek van enkele leden zijn er drie vacatures ontstaan en zijn wij nu op zoek naar mensen die onze adviesraad willen versterken.

In onze voetbalvereniging SVG hebben wij grote behoefte aan één of meerdere materiaalmannen. Ter versterking van ons team zoeken wij iemand die de materialen beheert en ze uitgeeft (ballen, pionnen, hesjes), klein onderhoud aan de materialen doet en het beheer heeft over de kleedkamers en de voetbalvelden. Tijdig aanwezig zijn op alle dagen dat er gevoetbald wordt (vast schema). Aanwijzingen geven aan en ontvangen van spelers en leiders van de uitspelende clubs op speeldagen SVG

Eindexamenleerling vwo schrijft roman over Syrië
Van de hand van de 19-jarige Stijn Rombouts, eindexamenleerling vwo op het Theresialyceum in Tilburg, verscheen onlangs de debuutroman Het Beloofde Land. Stijns boek is de eerste Nederlandse roman die gaat over de huidige Syriëcrisis en de rol daarin van Islamitische Staat.

Wijkraad Tilburg 3 West

Een groep van betrokken (buurt-) bewoners, die zich met enthousiasme wil in zetten voor de wijk.
De wijkraad bestaat uit mannen en vrouwen in diverse leeftijden.

Het werken voor de wijkraad is vrijwilligerswerk.
Dit gebeurt naast een voltijd baan/studie en kent daardoor zijn beperkingen in 'besteedbare' tijd. 

Onze ambitie is ‘Werken aan vitale wijken en dorpen, en de kracht van burgers vergroten’. Om dit waar te maken, staan we midden in de samenleving, dichtbij burgers. We zitten in de leefwereld van mensen. In alle leefdomeinen. Op een unieke positie. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. We leggen korte (tijdelijke) allianties die nodig zijn om de burger zijn|haar regie terug te geven.