Via bijgevoegde link kunt u de digitale nieuwsbrief lezen van de Seniorenraad in Tilburg

Nieuwsbrief Seniorenraad Jaargang 3, Editie 5 (Mei 2019)

Poster spellenfestijn 30 6 2019

Poster wijkfeest Zonnehof 23 Juni

training laaggeletterdheid

Sociale Raad Tilburg zoekt drie nieuwe leden

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een schakel tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente Tilburg. De opdracht aan ons is het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Door het vertrek van enkele leden zijn er drie vacatures ontstaan en zijn wij nu op zoek naar mensen die onze adviesraad willen versterken.

Wijkraad Tilburg 3 West

Een groep van betrokken (buurt-) bewoners, die zich met enthousiasme wil in zetten voor de wijk.
De wijkraad bestaat uit mannen en vrouwen in diverse leeftijden.

Het werken voor de wijkraad is vrijwilligerswerk.
Dit gebeurt naast een voltijd baan/studie en kent daardoor zijn beperkingen in 'besteedbare' tijd. 

Onze ambitie is ‘Werken aan vitale wijken en dorpen, en de kracht van burgers vergroten’. Om dit waar te maken, staan we midden in de samenleving, dichtbij burgers. We zitten in de leefwereld van mensen. In alle leefdomeinen. Op een unieke positie. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. We leggen korte (tijdelijke) allianties die nodig zijn om de burger zijn|haar regie terug te geven.